Eğitimin Amacı

İş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş ekipmanlarının güvenli kullanımını sağlamak, iş kazalarını ve meslek hastalıkları azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karışı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

Eğitimin Konusu

Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları, iş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve iş yerindeki riskler, kaza yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, yasal mevzuat ile ilgili bilgiler, işyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma, kişisel koruyucu donanımların kullanımı, ekranlı ekipmanlarla çalışma, uyarı işaretleri, kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan, uyarı işaretleri kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler, temizlik ve düzen, ilk yardım ve kurtarma, termal konfor şartları, yangın ve yangından korunma şeklinde sıralanabilir.

Temel İSG Eğitimleri

Çalışanların işveren tarafından sağlanması gereken eğitim ihtiyaçları birçok çeşitle tanımlanabilir.

Mesleki eğitimleri tamamlanmamış kişilerin çalışmaya devam edebilmeleri için mesleki eğitim belgelerinin alınması gerekmekte olup bu konuda çalışanlar işverenlerden beklenti içinde olmaktadır.

Ancak işveren asıl olarak çalışma ortamındaki tehlikeleri çalışanlara detaylı olarak belirten eğitimler düzenlemeli ve bu eğitimlerin yönetmeliklerin belirlediği kurallar çerçevesinde verilmesini ve belgelendirilmesini sağlamalıdır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na istinaden 2017 Yılında Temel İSG Eğitimlerinin verilmemesi halinde uygulanacak para cezaları;

26/1-ğ 17. maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek 10’dan az çalışanı olan işyerleri 10 – 49 çalışanı olan işyerleri 50+ çalışanı olan işyerleri
Az Tehlikeli (Aynı Miktarda) Tehlikeli (%25 Artırılarak) Çok Tehlikeli (%50 Artırılarak) Az Tehlikeli (Aynı Miktarda) Tehlikeli (%50 Artırılarak) Çok Tehlikeli (%100 Artırılarak) Az Tehlikeli (%50 Artırılarak) Tehlikeli (%100 Artırılarak) Çok Tehlikeli (%200 Artırılarak)
547 TL 547 TL 547 TL 547 TL 547 TL 547 TL 547 TL 547 TL 547 TL

* Her bir aykırılık için çalışan başına ayrı ayrı

İşe giriş eğitimleri işbaşı yapmadan önce tamamlanması gereken bir eğitim modeli olup, prosedürleri hazırlanıp bu çerçevede verilmelidir.

Risk değerlendirme raporu eğitimin içeriğini tespit etmek için belirleyici olacaktır.

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ise yıllık bir plan dahilinde tüm çalışanlara verilmelidir.

Az tehlikeli işletmelerde 3 yılda bir kez olmak üzere en az 8 saat, tehlikeli işletmelerde 2 yılda bir kez olmak üzere en az 12 saat ve çok tehlikeli işletmelerde her yıl en az 16 saat eğitim planlanmalı ve verilmelidir.

Eğitimler en az 4 saatlik bölümler halinde gerçekleştirilmelidir. Eğitim sonunda eğitim katılım formu imzalatılması ve çalışana ayrıca bir katılım belgesi verilerek imza altına alınmalıdır.

Bunu yaparken öncelikle risk değerlendirme raporunuzu inceler ve eğitim içeriğini buna göre belirler.

Her katılımcıya bir sertifikanın verildiği eğitimler ayrıca fotoğraf, katılım liste imzası ve eğitim dokümanı teslim imzası gibi uygulamalarla işverenlerin gelecekte hak kaybı yaşamaması için her türlü tedbiri alır.