MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Bu Kanun ile 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yapıldı.
Bu değişiklikler ile birçok meslek için belge zorunluluğu getirilmiştir. Kanuna göre; “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.

Hangi Mesleklerde MYK Yeterlilik Belgesi Aranacaktır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25 Mayıs 2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte, bilahare 24 Mart 2016 tarihli ve 29663 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2. tebliğ ile 8 meslek daha ilave edilerek toplam 48 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır. Bu kapsamda söz konusu tebliğlerin ekindeki listede belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. İşbu Tebliğlerin yayımıyla MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır. Detaylı Bilgi için BAŞAK İSG GROUP uzmanlarını arayabilirsiniz.

Ayrıca 48 meslek dışında kalan meslek gruplarına ise Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Kişisel Gelişim ve Eğitim Modüler Programları kapsamında Meslek Eğitimi ve Hijyen Eğitimi verilerek sertifikalandırma yapılmaktadır.

Belge zorunluluğu getirilen meslekler aşağıdaki gibidir;
 • Ahşap kalıpçı
 • Alçı levha uygulamacısı
 • Alçı sıva uygulamacısı
 • Alüminyum Kaynakçısı
 • Asansör Bakım Ve Onarımcısı
 • Asansör Bakım Ve Onarımcısı
 • Asansör Montajcısı
 • Asansör Montajcısı
 • Bacacı (Seviye 3)
 • Bacacı (Seviye 4)
 • Betonarme demircisi
 • Betoncu
 • CNC Programcısı (Seviye 4)
 • CNC Programcısı (Seviye 5)
 • Çelik kaynakçısı
 • Direnç kaynak ayarcısı
 • Doğalgaz altyapı yapım kontrol personeli
 • Doğalgaz çelik boru kaynakçısı
 • Doğalgaz ısıtma ve gaz yakıcı cihaz servis personeli
 • Doğalgaz işletme bakım operatörü
 • Doğalgaz polietilen boru kaynakçısı (Seviye 3)
 • Doğalgaz polietilen boru kaynakçısı (Seviye 4)
 • Duvarcı
 • Endüstriyel boru montajcısı
 • Hidrolik pnömatikçi (Seviye 4)
 • Hidrolik pnömatikçi (Seviye 5)
 • Isı yalıtımcısı
 • Isıtma ve doğalgaz iç tesisat yapım personeli
 • İnşaat boyacısı
 • İskele kurulum elemanı
 • Kaynak operatörü
 • Makine bakımcı (Seviye 3)
 • Makine bakımcı (Seviye 4)
 • Makine bakımcı (Seviye 5)
 • Metal Sac İşlemeci (Seviye 3)
 • Metal Sac İşlemeci (Seviye 4)
 • Otomotiv elektromekanikçisi
 • Otomotiv mekanikçisi
 • Otomotiv montajcısı
 • Otomotiv sac ve gövde kaynakçısı
 • Panel kalıpçı
 • Plastik kaynakçısı
 • Seramik karo kaplamacısı
 • Ses yalıtımcısı
 • Sıvacı
 • Su yalıtımcısı
 • Tünel kalıpçısı
 • Yangın yalıtımcısı

Bakanlık Tebliğinde yayımlanan 48 meslekte başlayan belge zorunluluğunun ilk aşamada Bakanlar Kurulu’nun belirlediği ücret tarifesi listesinde yer alan 106 meslekte devam etmesi sonrasında ise tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerin tamamında uygulanması planlanmaktadır.

MADDE 74 – 5544 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
Birinci fıkraya ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Birinci fıkrada belirtilen hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için 500 (beş yüz) Türk lirası idari para cezası verilir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.