Eğitimin amacı

Katılımcıların, iş yerinde ve günlük yaşamda karşılaşabilecekleri ani hastalanma ya da yaralanma durumlarına müdahale etme ve gerektiğinde temel yaşam desteği sağlayabilme bilgi ve becerilerini kazanmasıdır.

Eğitim 1 Gün (8 Saat) sürmekte olup, Eğitimlerimiz alanında deneyimli eğiticilerimizin desteği ile isteğe göre eğitim merkezimde veya firma eğitim salonlarında verilmektedir.

Sınav ve belgelendirme süreci

  • Geçerlilik süresi 3 yıl olan ilk yardımcı sertifika ve kimliği, bu sürenin bitiminden sonra en geç üç ay içinde yenilenmelidir.
  • İlk yardım güncelleme eğitiminde sınav eğitim bitiminde ilk yardım eğitim merkezi eğitmenlerimizce yapılarak katılımcılar değerlendirilerek sertifikalar İl Sağlık Müdürlüğü onayına sunulur.
  • Bakanlığın zorunlu kıldığı uygulamaya göre en geç üç ay içinde güncelleme eğitimi alınmadığı durumlarda ilkyardımcı sertifikası ve kimlikleri iptal edilecek ve ilkyardım güncelleme eğitimine alınamayacaktır.