Diğer sağlık personeli çalışma alanı

Genel olarak iş yeri hemşiresinin yaptığı işler doktora asistanlık yapmak olarak özetlenebilir. Detaylı bilgi vermek gerekirse sağlık personeli aşağıdaki işleri yapar.

  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi işlemlerinde iş yeri hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak
  • İş sağlığı konusunda veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak
  • İş yeri hekiminin yaptığı işe giriş ve periyodik muayeneler için işyeri hekimine asistanlık yapmak
  • İş yeri hijyenini devamlı olarak kontrol etmek
  • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonunda görev almak
  • İş sağlığı eğitimlerinde görev almak

Kimler sağlık personeli olabilir

Aşağıdaki unvanlara sahip 4 hemşirelik bölümü mezunları ve tekniker/teknisyenlik mezunları diğer sağlık personeli olabilir. Ancak öncelikle İş yeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanlarında olduğu gibi eğitime gitmeli ve daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının açtığı Diğer Sağlık Personeli sınavına gitmeleri gerekmektedir.

  • Hemşire / Sağlık Memuru
  • Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri
  • Acil Tıp Teknisyeni
  • Çevre Sağlık Teknisyeni